طراحی وب سایت

فنی مهندسی زهابی طراحی وبسایت ارزان شرکتی 09166970576 و 09050913818 همانطور که میدانید رابط کاربری گوگل بسیار است. فقط یک لوگو، نواری برای جستوجو، تعداد کمی buttonو صفحهای برای نمایش نتایج جستوجو در آن مشاهده میشود. زمانیکه عبارتی برای جستوجو نوشته شود، کاربر در کمتر از یک ثانیه به نزدیکترین دانش دیجیتالی بشر از موضوع …

طراحی وب سایت خواندن بیشتر & raquo؛