ایزو 13485

فنی مهندسی زهابی اخذ ، مشاوره ، آموزش ایزو 13485 کوتاه ترین زمان 09050913818 – 09166970576 مقدمه : فهرست عناوین ایزو 13485 مقدمه   کلیات 01 توضیح مفاهیم 02 رویکرد فرایندی 03 ارتباط با iso 9001 04 سازگاری با سایر سیستم های مدیریتی 05 دامنه 1 منابع اصلی 2 واژگان وتعاریف 3 هشدار توصیه ای …

ایزو 13485 خواندن بیشتر & raquo؛