»مشاوره ایزو

معیارهای ارزیابی صلاحیت یک شرکت مشاوره ایزو فنی مهندسی زهابی به عنوان یک شرکت مشاوره مدیریت فعالیت می کند و آمادگی ارائه خدمات را در زمینه استقرار الزامات انواع استانداردها و مدل های مدیریتی مختلف دارد. فنی مهندسی زهابی گام های زیر را برای مشاوره ایزو و ارتقا سیستم مدیریت کیفیت عملیاتی می کند: حضور …

»مشاوره ایزو خواندن بیشتر & raquo؛