اساسنامه شرکت تجهیزات پزشکی

منظور از فعالیت های مرتبط با تجهیزات پزشکی،انجام امور مربوط به تجهیزات پزشکی به شرح ذیل می باشد: 1-تولید وسایل

بیشتر بخوانید
تماس با ما ۹ تا ۲۱
موقیعت ما