ایزو ۱۳۴۸۵ چیست

ایزو ۱۳۴۸۵ که سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی و مورد نیاز برای اهداف نظارتی است یک استاندارد متعلق به سازمان جهانی استانداردسازی(ISO) است که برای اولین بار در سال ۱۹۹۶ منتشر شد و الزامات یک سیستم مدیریت کیفیت همه جانبه جهت طراحی و تولید تجهیزات پزشکی را نشان می دهد ….

در حال کامل شدن …..

نویسنده مهندس زهابی .

09166970576

09050913818

 

تماس با ما ۹ تا ۲۱
موقیعت ما