استانداردهای تجهیزات پزشکی.

ویژه شرکت تجهیزات پزشکی

این استاندارد ها به شرح ذیل مختص تولید کنندگان تجهیزات پزشکی می باشد :

–         استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنعت تجهیزات پزشکی : ISO 13485

–         استاندارد مدیریت ریسک در صنعت تجهیزات پزشکی : ISO 14971:2007

–         استاندارد استریلیزه کردن دستگاههای پزشکی : ISO 17664:2004

No votes yet.
Please wait...
تماس با ما ۹ تا ۲۱
موقیعت ما