مزایا اخذ ایزو و استانداردسازی محصول و شرکتهای تجهیزات پزشکی.

25% تخفیف آموزش و تهیه تکنیکال فایل تجهیزات پزشکی و مشاوره ایزو 13485 شرکت فنی مهندسی زهابی انجام تمامی امور

بیشتر بخوانید
   

مراحل اخذ یک استاندارد.

.استاندارد ملی به‌صورت استاندارد اجباری و استاندارد تشویقی برای محصولات و خدمات کاربرد دارد موسسه استاندارد ایرانمأموریت تدوین و انتشار استاندار ملی محصولات

بیشتر بخوانید
تماس با ما ۹ تا ۲۱
موقیعت ما